Ga naar hoofdinhoud

Jaarverslag BV Squirrels, 2021/2022

Namens het bestuur, voor alle leden en ouders van leden jonger dan 18 jaar.

Juni 2021

Ten eerste

Zonder vrijwilligers hebben wij geen basketbalvereniging! Wij hebben gelukkig heel veel vrijwilligers. Trainers/coaches staan elke week meerdere keren langs het veld om iedereen lekker te laten basketballen. Bestuurders zijn wekelijks stevig wat uren kwijt aan de club. Niet iedereen weet hoeveel werk het kost om een vereniging draaiende te houden. Nu en voor de komende jaren. Commissieleden die ons helpen de vereniging extra gezellig, veilig of opgeleid te houden. Onze dank is groot aan allemaal. Gelukkig zien vele ouders van leden dat ook en wij worden allemaal heel blij van de waardering.

Algemeen

Het seizoen 2021-2022 is weer geplaagd geweest door de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie, maar gelukkig is de uitval van trainingen en wedstrijden beperkt gebleven. We konden al snel weer basketballen. Laten we hopen dat we dit achter ons hebben gelaten en dat we voortaan weer normale basketbal jaren hebben. Doordat we dit jaar tot in juni wedstrijden hebben gespeeld zijn we pas per 1 juni in de nieuwe leeftijdsgroepen gaan trainen. Dat is in volle gang. Op naar een volgend seizoen.

Contributie

Zie het verslag van de penningmeester.

Bestuurswisselingen

In maart heeft Rob ’t Hart het wedstrijdsecretariaat overgedragen aan Erik Leutscher. Dat is een erg soepele overgang gebleken. Door Erik’s enthousiasme, maar ook zeker omdat Rob het heel netjes heeft “achtergelaten”. Onze dank aan Rob is groot voor zijn inzet. We danken Erik voor zich beschikbaar te stellen voor deze belangrijke klus. Erik heeft gekozen niet toe te treden tot het verenigingsbestuur.

Commissies

Vertrouwenspersoon. In het verlengde van het de AVG en als verbeterstap voor de vereniging hebben we Esther van Meurs bereid gevonden onze vertrouwenspersoon te zijn. Zij heeft tot op heden nog geen enkele melding of aanvraag gehad. Op zichzelf een goede zaak.

De scheidsrechtersopleidingscommissie wordt gedaan door Lianne Kneppers. Jaarlijks worden de workshops gegeven en wordt de begeleiding van scheidsrechters in opleiding georganiseerd. NB. Elk lid ouder dan U14 is verplicht (NBB) regels een BS1 (spelregelkennis) te behalen. Vanuit de vereniging is het sinds jaren al verplicht daar direct een BS2 aan te koppelen zodat al die leden ook kunnen en mogen fluiten. Uitzonderingen lopen via het bestuur.

Financieel jaarverslag BV Squirrels 2021-2022 

Wederom zijn we geconfronteerd met een seizoen, waarin niet alles is verlopen zoals van te voren gedacht, maar vooral ook gehoopt. Toch is ook nu de financiële schade voor ons niet alleen beperkt, maar door een op de valreep binnen gekomen stuk van de gemeente kunnen we een behoorlijke teruggave van de zaalhuur over de periode november 2021-januari 2022 tegemoet zien. Hierdoor valt het resultaat enorm mee, i.p.v. het begrote verlies van € 11.000 (opgenomen vanwege de winst in het seizoen 2020-2021) een winst van € 2.750. Dit is dus een enorme meevaller. Op de vergadering zal het bestuur een aantal voorstellen doen voor de besteding van deze meevaller. 

Tevens valt in de cijfers op dat de contributie flink hoger is dan begroot. Dit komt door een flinke toename van het aantal leden, als ook een flink aantal leden die te laat hebben opgezegd, waar een vergoeding voor de club tegenover staat. In de begroting is een nog hoger bedrag opgenomen, wat alles te maken heeft met het aantal momenteel ingeschreven leden. 

In de resultatenrekening zijn bij de uitgaven een aantal aannames gedaan: allereerst heb ik op het moment van het opstellen van de cijfers nog geen factuur voor de zaalhuur van de maand mei, en uiteraard nog niet van juni. Voor beide maanden te samen is een stelpost van € 6500 opgenomen. Ook voor de totale bondsafdracht heb ik een aanname moeten doen, de bond verstrekt aan het begin van het seizoen één factuur ter hoogte van de door hun ingeschatte afdrachten. In juli volgt een eindafrekening. Die heb ik dus ook nog niet. De aanname is 10% boven het door de bond aangenomen bedrag, vanwege de toename van het aantal leden. In de begroting voor volgend seizoen neem ik geen extra kosten daarin mee, ondanks het grotere aantal leden, met name omdat het inschrijfgeld voor Heren1 komt te vervallen, wat een aardige post was (€ 900). 

Dan de contributie zelf: de eerste incasso blijft hoger dan de tweede, om de bondsafdrachten te garanderen van die leden, die in december opzeggen (de bondsafdracht geldt altijd voor een heel seizoen). De basis contributie stijgt 

voor iedereen met € 2,50, wat alles te maken heeft met de verhoging van de bondsafdracht. 

Voor wat de zaalhuur betreft hebben wij er nog geen zicht op wat die gaat doen in 2023, de gemeente geeft daar nog steeds geen antwoord op. Voorlopig ga ik dan ook maar uit van een gelijkblijvend tarief. 

Bijlages:

Jaarverslag Secretaris BV Squirrels

In de onderstaande tabel zijn de getallen van de huidige ledenlijst ten opzichte van de getallen van de vorige 2 seizoenen weergegeven.

Het seizoen 2021/2022 had door de nasleep van de Corona maatregelen een bijzondere start, maar wat was het fijn dat de competitie weer van start kon gaan in het bijzijn van al die enthousiaste ouders, opa’s en oma’s, vrienden en familieleden.

Met wat hobbels op de weg, hebben veel van de wedstrijden doorgang kunnen vinden en hebben we er met elkaar en mooi, gezellig en sportief seizoen van gemaakt. 

Zoals jullie kunnen zien is het aantal leden fors toegenomen. Wij zijn dan ook enorm trots op het vertrouwen van onze leden!

Uiteraard zijn er wel een aantal leden die ons, ieder om een eigen reden,  hebben verlaten, maar wij hebben afgelopen seizoen en met name de afgelopen maand veel nieuwe, sportieve en enthousiaste leden mogen verwelkomen!

De toename van het aantal leden de afgelopen maand heeft te maken met het feit dat wij, anders dan vorig jaar gedurende de corona maatregelen, na de meivakantie proeftrainingen mochten verzorgen voor mogelijk toekomstige leden die op de wachtlijst stonden.

Sommige van hen hebben langer dan een jaar gewacht op een plekje in één van de teams en wij willen hen bedanken voor hun geduld en het vertrouwen.

Helaas hebben wij niet iedereen die op de wachtlijst stond een plek in één van de teams aan kunnen bieden en starten wij helaas ook komend seizoen weer met een ledenstop / wachtlijst voor de meeste (jeugd)teams. Het gebrek aan (ervaren) trainers ligt hier aan ten grondslag.

Tot onze spijt hebben wij door uiteenlopende redenen afscheid moeten nemen van de meeste leden van ons Heren 1 team. Wij hadden dit graag anders gezien.

Hoewel wij derhalve komend seizoen slechts één herenteam hebben, zijn wij verheugd dat wij  een toename in het aantal wedstrijd spelende leden boven de 18 zien en hebben wij zowel in de leeftijdscategorie MU20 als MU22 een team in kunnen schrijven.

Uniek is ook de toename in het aantal vrouwelijke leden, waardoor wij komend seizoen in nagenoeg iedere wedstrijd spelende leeftijdscategorie een meisjes / damesteam in kunnen schrijven. (XU10,VU12,VU14,VU16,VU18 en DS1).

Namens het gehele bestuur wensen wij jullie een hele fijne zomer, geluk en gezondheid. Op naar het aankomende seizoen.