skip to Main Content

Beste leden, ouders van leden en vrijwilligers van BV Squirrels

We zijn weer helemaal klaar voor een nieuw en hopelijk normaal seizoen basketbal. Voor de meeste teams zijn de trainers zijn weer gevonden, de schema’s en indelingen zijn weer gemaakt en de teams opgegeven. Wij als bestuur hebben ons best gedaan het allemaal zo goed mogelijk te organiseren.

Een paar zaken op een rij:

De jeugd mag weer binnen trainen

Voor de jeugd tot en met 17 jaar zijn de meeste covid-19 maatregelen opgeheven. Er mogen geen wedstrijden buiten de vereniging gespeeld worden, maar onderling mag dat wel en normaal trainen ook. Daarom starten we aanstaande woensdag 26 mei met XU8 om 17.00 uur en donderdag 27 mei om 18.00 uur met de rest van de jeugd. We trainen heel mei en juni, waarna de zomerbreak voor de zaal alweer begint. Dus tot en met juni 2021:

Woensdagen 

17.00-18.00 uur – XU08

Donderdagen

18.00-19.00 uur – XU10 + MU12

19.00-20.00 uur – VU12 + MU14 + VU16 

20.00-21.00 uur – MU16 + MU18 + DS*

*De damesgroep nu bestaat uit een aantal die onder 18 zijn. Voor de meiden die nog geen 18 zijn zal zo veel mogelijk normaal getraind worden om 20.00 uur op 1 basket. Met de gehele groep dames inclusief 18+ zal buiten getraind blijven worden. Bart communiceert hierover met de gehele damesgroep.

Alle trainingen zijn in de Oostmeer. Op donderdagen gebruiken we 4 velden. De trainers zullen onderling afstemmen welke week een groep in zaal 1 of 2 traint.

Bijgesloten treffen jullie een indeling op leeftijd die je nodig hebt te weten bij hoe laat je aankomende week traint en bij welke trainer je moet zijn. Er zullen bestuursleden in de zaal zijn voor als je vragen hebt.

Trainers/coaches

Ook voor aankomend jaar zijn de meeste trainer/coach posities weer gevuld. Het is ongelooflijk fijn om zulke toegewijde vrijwilligers te hebben in de vereniging. We hebben altijd (liefst) meerdere trainers op groepen. Om uitval makkelijk op te vangen en om elkaar te helpen betere trainers te worden. Het is dus bij de enkele open posities niet zo dat die leeg zijn ten koste van dat andere groepen meerdere trainers hebben. We spreken nog met diverse vrijwilligers over hun inzet aankomend jaar. Maar indien je graag een bijdrage wil leveren, in welke vorm dan ook, meld het ajb bij Bart en Jorg, onze technische commissie.

VU12               nog open

VU16               Lars en Aimee

DS                   Bart B., en Lars

XU08               Ferdy en Rohan

XU10-1            Maarten en Pelle

XU10-2            nog open

MU12-1          Richard en Thomas

MU12-2          Roderick

MU12-3          nog open

MU14-1          Martijn en Joris

MU14-2          Jort en Kjell

MU16-1          Stanley, Maurice en Max

MU16-2          Lucas en Fabio

MU18-1          Jorg en Lars

MU18-2          Manuel, Jeroen en Derron

MU20              Ruben, Kenny en Bart S.

HS1                 Bas sr en Thijs

HS2                 Martijn (playing coach)

Tenues

Nog niet alle tenues zijn terug bij de trainers. Graag deze aankomende donderdag inleveren bij je trainer van afgelopen jaar, zodat we met complete teamtassen het aankomende seizoen kunnen beginnen.

Teruggave contributie

In het nu aflopende seizoen hebben senioren (18+) maar kort kunnen trainen en wedstrijden spelen. De jeugd (tm 17 jaar) heeft maar tot half december 2020 kunnen trainen. Hierom hebben we 2 belangrijke zaken rondom de contributie.

  1. Er heeft geen 2e inning van contributie plaats gevonden. Dit is in een eerder stadion al gecommuniceerd.
  2. Er is een overschot van contributie in relatie tot inning 1. Als volgt gaan wij contributie terugbetalen/her inzetten:
  3. Recreanten (alleen senioren) trainen in principe 1 keer per week en krijgen navenant 40 euro per lid teruggestort.
  4. Wedstrijd spelende senioren, m.u.v. heren 1 (DS/U20/HS2) trainen 2 keer per week en spelen elke week normaliter een wedstrijd. Daarvoor betalen ze ook navenant contributie. Zij krijgen 80 euro per lid teruggestort.
  5. Heren 1 leden betalen iets meer contributie gezien de kosten voor de eerste divisie hoger zijn dan normale NBB kosten. Zij krijgen 90 euro per persoon teruggestort.
  6. We doen geen restitutie aan jeugdleden (tm 17 jaar). Het overschot op deze groep van inning 1 gebruiken we in december 2020 nu om de zaaltrainingen voor jeugd tot en met juni te betalen.

Shirtjes

Voor de vele (bijna allemaal) gebleven leden en die dus ook aankomend jaar lid zijn hebben we binnenkort een mooi cadeau. Een shooting shirt. Dat doen we met behulp van een trouwe sponsor. Het shirt zal ook een aanloopperiode inluiden naar ons 50 jarig bestaan als basketbalvereniging in 2023. We zoeken overigens nog enthousiaste commissieleden om van 2023 een speciaal verenigingsjaar te gaan maken. Als je dit leuk vindt, meld je aan bij ons.

Aankomend seizoen

Competitie

De competitie zal voor de meesten in het tweede weekend van september van start gaan. Sommigen een week eerder of later. Volg zelf in de Basketball.nl app je wedstrijdschema. 

Eerste training na de zomer

Maandag 30 augustus 2021 zullen de eerste reguliere trainingen weer zijn. Voor XU08 zal dat woensdag 1 september zijn. Meer communicatie hierover volgt in de zomerperiode.

Wedstrijdkleding

Je coach zal op tijd beschikken over de wedstrijdtenues. Het is niet toegestaan zelf een tenue mee te nemen naar huis. Alle tenues moeten na een wedstrijd in dezelfde tas en volgens een zelf te maken schema gewassen worden. Bij vermissing van tenues wordt dit in rekening gebracht bij degene die het kwijt heeft gemaakt. Check dus elke wedstrijd of de tas compleet is.

Covid-19/NBB

Een start van het seizoen nog niet 100% definitief. In principe gaat alles lopen zoals in deze nieuwsbrief beschreven. Als dat anders wordt zullen wij jullie tijdig informeren. Maar, het ziet er natuurlijk veel beter uit nu dan vorig seizoen.

Taken

Zodra het definitieve wedstrijdschema voor alle thuiswedstrijden bekend is, wordt een definitief TSF (timen/scoren/fluiten) schema gemaakt. Het streven is deze bekend te hebben 2 weken voor aanvang van de competitie. Het schema wordt in enkele delen gemaakt gedurende het jaar. Jullie krijgen deze taken in een schema gemaild. Tevens komen ze in de Basketball.nl app bij je programma te staan. En natuurlijk is het actuele overzicht altijd te vinden op onze website. Het is erg belangrijk dat je zelf controleert of je taken hebt. Wees ook op tijd! Je hebt weinig overwicht als scheidsrechter als je net voor aanvang binnenkomt. Tevens is de taak van de scheidsrechters te controleren of alles in orde is om te kunnen starten. Afgelopen jaar hebben we een hele lage “no-show” op taken gehad. Dat willen we minimaal weer zo dit jaar. Niks is zo vervelend als dat je moet wachten op TSF-ers bij je eigen wedstrijd. En we delen het liefst geen schorsingen of boetes uit.

Als je bereid bent extra taken te doen of wat extra’s wil verdienen door taken over te nemen kan je dat bij Alies opgeven. Een taak overnemen levert al snel 7,50 euro op.

Heren 1

Ons eerste heren team gaat weer eerste divisie spelen. Dat is het op 1 na hoogste amateurniveau in Nederland. Heren 1 levert aankomend jaar veel trainers. Wat goed is gezien goede basketballers ook goed getraind zijn en het zo kunnen doorgeven. Kom ze zo veel als mogelijk aanmoedigen (als dat weer met publiek mag). Ze hebben het afgelopen seizoen erg goed gedaan en er wordt veel van ze verwacht. 

Sponsoring

Mocht je willen sponsoren, of mocht je iemand kennen die dat wil, kan je terecht bij het bestuur.

Ons bestuur

Voor de wie is wie verwijs ik jullie graag ook naar de website: https://www.squirrels.nl/over-ons/bestuur/. Dit jaar hebben we een vertrouwenspersoon bereid gevonden ons bij te staan wanneer dat nodig mocht zijn. Uiteraard is onze hoop en verwachting dat wij als sportmensen (en ouders daarvan) ons open en respectvol naar elkaar uitspreken, het liefst face to face. Als bestuur zijn we daartoe altijd bereid. Ook onze trainers en coaches hebben dit graag zo. Het maakt immers onze verenigingscultuur. Maar het kan gebeuren dat dit erg lastig lijkt of er hulp nodig is. Dan is Esther bereid hierin bij te staan. Haar gegevens staan ook op onze website.

Jeugdbestuurders

Onze vereniging is jong! Ongeveer 80% van onze leden is onder de 18. We willen ze graag een stem in het bestuur geven. Wij willen graag 4 jeugdleden uit U16, U18 of U20 een plek in het bestuur geven. Liefst 2 jongens en 2 meisjes. Uiteraard zullen ze geen verantwoordelijkheden krijgen of aansprakelijk gesteld kunnen worden. Ze krijgen wel een stem en enkele taken. Voor degenen die dit willen is het mogelijk naar mij een motivatie te mailen. Wij zullen dan met iedereen die zich aanmeldt praten en kijken wie hier het beste bijpast. 

Oudercommissie

De oudercommissie onderneemt en organiseert heel veel leuke dingen voor onze jeugdleden. Maar, ze hebben hulp nodig. Als je interesse hebt kan je dit bij het bestuur aangeven.

Dank

Aan alle vrijwilligers die training zijn blijven geven ondanks Covid-19 beperkingen en de weersomstandigheden buiten. We kunnen niks zonder jullie.

Aan de jeugdcommissie. Die gewoon doorgaat met plannen en organiseren.

Aan alle leden van onze vereniging. Bijna iedereen blijft. Dat kunnen maar weinig sportverenigingen ook zeggen. We hebben leden die op hebben gezegd allemaal persoonlijk gesproken. In bijna alle gevallen zeggen ze op vanwege aanstaande studies of soms (helaas) slepende blessures. Aan hen zeggen we “hopelijk tot ziens” en dank voor jullie lidmaatschap en in veel gevallen bijdrage aan de club. 

Voor alle geduld, van leden en ouders.

Aan een sterk en gezellig verenigingsbestuur (deze is van mij).

Dan rest mij jullie allemaal een fantastisch en sportief basketbaljaar en heerlijke zomer toe te wensen.

Namens het gehele bestuur, Lars Sissing.