skip to Main Content

Het contributie overzicht voor seizoen 2019 – 2020 kunt u downloaden onderaan deze pagina. De contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd in twee gelijke termijnen (oktober en februari). Rotterdampashouders kunnen een restitutie aanvragen van € 25,-. Hierover ontvangt u in januari een e-mail.

Nieuwe leden

Bij inschrijven vóór 1 januari van het lopende seizoen is de volledige contributie verschuldigd, bij inschrijving ná 1 januari is 50% verschuldigd. Klik hier om je aan te melden als lid.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan uitsluitend worden opgezegd middels een e-mail naar secretaris@squirrels.nl Mondeling opzeggen via trainer, coach of teamleden is dus niet voldoende! Bij opzeggen van het lidmaatschap zijn de volgende datums van belang:

  • Indien wordt opgezegd vóór 1 mei is er geen bijdrage meer verschuldigd voor het volgende seizoen
  • Indien wordt opgezegd tussen 1 mei en 31 augustus is uitsluitend de afdracht aan de bond verschuldigd voor het volgende seizoen (deze is dan reeds voldaan aan de bond)
  • Indien wordt opgezegd tussen 1 september en 31 december is 50% van de contributie voor het lopende seizoen verschuldigd
  • Indien wordt opgezegd tussen 1 januari en 30 april is 100% van de contributie voor het lopende seizoen verschuldigd.

Download:
PDF icon Contributie 2019-2020