skip to Main Content

Het contributie overzicht voor seizoen 2020 – 2021 kunt u downloaden onderaan deze pagina. De contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd in twee gelijke termijnen (oktober en februari). Rotterdampashouders kunnen een restitutie aanvragen van € 25,-. Hierover ontvangt u in januari een e-mail.

Om alles inzichtelijk te maken zijn de bondsafdrachten per leeftijdscategorie vermeld, dit bedrag is de vereniging altijd volledig kwijt, ook als iemand per 31 december opzegt als lid. Om die reden is de contributie gewijzigd van twee gelijke delen naar een hogere incasso in oktober, en een lagere in februari. Dit is besproken en goedgekeurd op de ALV van 15 juli jl.

Nieuwe leden

Bij inschrijving na 1 oktober is contributie verschuldigd volgens het schema bij “download”.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan uitsluitend worden opgezegd middels een e-mail naar secretaris@squirrels.nl Mondeling opzeggen via trainer, coach of teamleden is dus niet voldoende! Bij opzeggen van het lidmaatschap zijn de volgende datums van belang:

  • Indien wordt opgezegd vóór 1 mei is er geen bijdrage meer verschuldigd voor het volgende seizoen
  • Indien wordt opgezegd tussen 1 mei en 31 augustus is uitsluitend de afdracht aan de bond verschuldigd voor het volgende seizoen (deze is dan reeds voldaan aan de bond)
  • Indien wordt opgezegd tussen 1 september en 31 december is de contributie voor de eerste seizoenshelft verschuldigd.
  • Indien wordt opgezegd tussen 1 januari en 30 april is 100% van de contributie voor het lopende seizoen verschuldigd.

Download:
PDF icon Contributie 2021 – 2022